Potřeba „jiné“ školy …

Škola JINOTAJ vznikla na základě potřeby zakladatelky Hany Lavičkové smysluplně propojit akademickou a praktickou rovinu výchovy a vzdělávání dětí v celostním a respektujícím přístupu. Vznik školy a její personální obsazení je podmíněno vysokou úrovní profesních a lidských kvalit a staví na zjištění, že jen to, co sám miluješ, jsi schopen předávat ostatním v aktivitě, radosti a s přesahy, které společně protínají minulý i současný svět a jeho proměny. 

Škola JINOTAJ je v první řadě místem každodenní sociální interakce, bezpečným prostředím holistického rozvoje dětí s podporou jejich přirozeně silných stránek. Koncepce celostního pojetí výuky školy JINOTAJ byla ve školní i akademické praxi byla rozvíjena a ověřována od roku 2010. Dnešní vzdělávací nabídka školy JINOTAJ vychází z 14 let přímé pedagogické a výzkumné zkušenosti a staví na kvalitě, kreativitě a otevřeném přístupu

Škola JINOTAJ byla založena ve školním roce 2019/2020, kdy přijala 7 prvňáčků. Ve stejném roce získala akreditaci MŠMT. Od roku 2020/2021 se rozrostla o Jinotajnou předškolu a další první třídu. V každém následujícím školním roce roste vždy o jeden první ročník o maximální kapacitě 12 dětí, aby mohla rozvíjet rodinný a individualizovaný charakter vzdělávání. Od roku 2024 má akreditovanou také mateřskou školu s kapacitou 15 dětí.