VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

Jinotaj Inspiruje moderním přístupem ke vzdělávání, ve kterém je motivované celoživotní učení odrazovým můstkem k porozumění rychle se měnícím podmínkám tohoto světa. Proto je pro nás přirozenou hodnotou otevírat brány naší školy rodičům i aktivní veřejnosti: společně pořádáme aktuální tematizovaná setkání, besedy s odborníky, přednášky i workshopy s cílem sdílení dobré praxe napříč obory.

V roce 2022 budeme pořádat kurzy Žít s respektem pod vedením manželů Tatjany a Pavla Kopřivových v předpokládaných termínech: 5. dubna, 12. dubna, 19. dubna; 26. dubna, 3. května, 10. května a 24. května 2022. Kurzy probíhají ve škole JINOTAJ, Mostní 2397, 3. patro vlevo. Cena za celý kurz (35 hodin) je 4.900,- Kč. Přihlášky na kurz zasílejte na info@skolajinotaj.cz