VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH

Jinotaj Inspiruje moderním přístupem ke vzdělávání, ve kterém je motivované celoživotní učení odrazovým můstkem k porozumění rychle se měnícím podmínkám tohoto světa. Proto je pro nás přirozenou hodnotou otevírat brány naší školy rodičům i aktivní veřejnosti: společně pořádáme aktuální tematizovaná setkání, besedy s odborníky, přednášky i workshopy s cílem sdílení dobré praxe napříč obory.