DOKUMENTY A GDPR

Dokumenty školy, jako jsou například:

  • Školní vzdělávací program,
  • Školní řád,
  • Výroční zpráva.

jsou veřejně k nahlédnutí v kanceláři školy.

GDPR

Základní škola JINOTAJ Zlín, s.r.o. IČ 08406910 je správcem osobních údajů a zpracovává tyto údaje v rámci zajišťování svých činností zejména pro tyto účely: zápis k základnímu vzdělávání, zajištění základního vzdělávání, zájmové vzdělávání, další vzdělávání pedagogických pracovníků, poskytování poradenských služeb ve školách, zajištění školního stravování, výběrová řízení na zaměstnance, pracovněprávní a mzdová agenda, evidence uchazečů o zaměstnání, evidence úrazů, ochrana osob a majetku, prezentace činnosti školy, organizace škol v přírodě, zájezdů, sportovních pobytových kurzů atd., projekty, žádosti o dotace, vedení účetnictví, smlouvy a objednávky služeb. Dále vyřizuje žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci), námitky, a poskytuje informace o tom, jak a proč s osobními údaji nakládáme. O řádné nakládání s osobními údaji se stará také jmenovaný pověřenec, na kterého je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Dana Genžová
tel.: 731 647 476
dana.genzova@skolajinotaj.cz