ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Základní škola JINOTAJ připravila dětem a rodičům zázemí akreditované základní školy (1. – 9. ročník), která staví na záruce kvalitní erudované péče o děti v hodnotách celostního přístupu ke vzdělávání cestou postupně rostoucí základní školy (v roce 2023/2024: Jinotajná předškola, Jinotajný klub, 1. až 5. třída ZŠ).


ZŠ JINOTAJ svým školákům nabízí:

celostně pojaté vzdělávání napříč obory v přímém vztahu s právě prožívanou realitou dítěte

• hodnotu v jedinečnosti každého dítěte, rozpoznání a rozvíjení jeho silných stránek a talentů

• flexibilní školní vzdělávací program s pravidelnou aktivní účastí rodičů a odborníků

• denní sebezkušenostní aktivity sociálně-emočního učení a komunikačních dovedností

• angličtinu a technologie v každodenním vzdělávání a komunikaci jako prostředek poznávání

• terénní výuku v hodnotách a reálném prostředí regionu (ve městě, přírodě, kultuře i sportovním zázemí)

• důraz na pohybovou kultivaci dětí: denní pohyb venku, dynamické hry, tanec Haka, fyziobalet, fly jóga, plavání a lyžování v každém ročníku školy

• smysluplné propojení programu školy s odpoledním programem školní družiny a Jinotajného klubu

Ve školním roce 2024/2025 přijímáme do prvního ročníku maximálně 12 žáků, školné činí 4 500 Kč/měsíc.