MATEŘSKÁ ŠKOLA

Mateřská škola JINOTAJ byla akreditována v roce 2024 a je otevřena pro děti v posledním roce povinné předškolní docházky a pro děti s odkladem povinné školní docházky. Jedná se o denní individualizovanou péči v malém kolektivu dětí, která se v některých aktivitách (ranní kruh, terénní den, pohybová přestávka) přirozeně propojuje se školním programem.

Výsledky zápisu do MŠ v roce 2024/25

V dopoledním bloku se věnujeme celostnímu rozvoji každého dítěte podle jeho aktuálních potřeb (sociálně-emoční učení, logopedie, psychomotorika, angličtina, sebeobslužné činnosti, orientace v okolí školy, v terénu i ve městě, na kulturních, sportovních a společenských akcích). Odpolední program je věnován společným aktivitám se školáky (Lesní klub, Fly jóga, tanec Haka, fyziobalet, Art dílna, keramika, dřevařská dílna, English Club, zpívánky). Děti se zde přirozeně seznamují s prostředím školy a jejím režimem, navazují kontakty s budoucími staršími spolužáky, seznamují se s učiteli, a tím se průběžně připravují na harmonický přechod do školního prostředí.

Ve školním roce 2024/2025 přijímáme maximálně 15 dětí, školné činí 5 800 Kč/měsíc.