O ŠKOLE

Potřeba „jiné“ školy …

Škola JINOTAJ vznikla na základě potřeby zakladatelky Hany Lavičkové smysluplně propojit akademickou a praktickou rovinu výchovy a vzdělávání dětí v celostním a respektujícím přístupu. Vznik školy a její personální obsazení je podmíněno vysokou úrovní profesních a lidských kvalit a staví na zjištění, že jen to, co sám miluješ, jsi schopen předávat ostatním v aktivitě, radosti a s přesahy, které společně protínají minulý i současný svět a jeho proměnyŠkola JINOTAJ je v první řadě místem každodenní sociální interakce, bezpečným prostředím holistického rozvoje dětí s podporou jejich přirozeně silných stránek. Koncepce celostního pojetí výuky školy JINOTAJ byla ve školní i akademické praxi byla rozvíjena a ověřována od roku 2010. Dnešní vzdělávací nabídka školy JINOTAJ vychází z 13 let přímé pedagogické a výzkumné zkušenosti a staví na kvalitě, kreativitě a otevřeném přístupu. Škola JINOTAJ byla založena ve školním roce 2019/2020, kdy přijala 7 prvňáčků. Ve stejném roce získala akreditaci MŠMT. Od roku 2020/2021 se rozrostla o Jinotajnou předškolu a další první třídu. V každém následujícím školním roce bude růst vždy o jeden první ročník o maximální kapacitě 12 dětí v ročníku, aby mohla rozvíjet rodinný a individualizovaný charakter vzdělávání.

  

Jinotajná předškola

Jinotajná předškola je otevřená pro děti v posledním roce povinné předškolní docházky a pro děti s odkladem povinné školní docházky. Jedná se o denní individualizovanou péči o předškoláky v malém kolektivu dětí, která se v některých aktivitách (ranní kruh, terénní den, pohybová přestávka) přirozeně propojuje se školním programem. V dopoledním bloku se věnujeme celostnímu rozvoji každého dítěte podle jeho aktuálních potřeb (sociálně-emoční učení, logopedie, psychomotorika, angličtina, sebeobslužné činnosti, orientace v okolí školy, v terénu i ve městě, na kulturních, sportovních a společenských akcích). Odpolední program je věnován společným aktivitám se školáky (Lesní klub, Fly jóga, tanec Haka, fyziobalet, Art dílna, keramika, dřevařská dílna, English Club, zpívánky). Děti se zde přirozeně seznamují s prostředím školy a jejím režimem, navazují kontakty s budoucími staršími spolužáky, seznamují se s učiteli, a tím se průběžně připravují na harmonický přechod do školního prostředí.

Ve školním roce 2021/2022 přijímáme do Jinotajné předškoly maximálně 12 žáků. Výše školného je od vzniku školy neměnná a činí 3.900,- Kč měsíčně. Zaujala Vás nabídka Jinotajné předškoly? Vyplňte tento dotazník a my se Vám ozveme.

 

Základní škola

Základní škola JINOTAJ připravila dětem a rodičům zázemí akreditované základní školy (1. – 9. ročník), která staví na záruce kvalitní erudované péče o děti v hodnotách celostního přístupu ke vzdělávání cestou postupně rostoucí základní školy (v roce 2021/2022: Jinotajná předškola, 1. třída ZŠ, 2. třída ZŠ, 3. třída ZŠ).

ZŠ JINOTAJ svým školákům nabízí:

 • celostně pojaté vzdělávání napříč obory v přímém vztahu s právě prožívanou realitou dítěte
 • hodnotu v jedinečnosti každého dítěte, rozpoznání a rozvíjení jeho silných stránek a talentů
 • flexibilní školní vzdělávací program s pravidelnou aktivní účastí rodičů a odborníků
 • denní sebezkušenostní aktivity sociálně-emočního učení a komunikačních dovedností
 • angličtinu a technologie v každodenním vzdělávání a komunikaci jako prostředek poznávání
 • terénní výuku v hodnotách a reálném prostředí regionu (ve městě, přírodě, kultuře i sportovním zázemí)
 • důraz na pohybovou kultivaci dětí: denní pohyb venku, dynamické hry, tanec Haka, fyziobalet, fly jóga, plavání a lyžování v každém ročníku školy
 • smysluplné propojení programu školy s odpoledním programem školní družiny a Jinotajného klubu 

Ve školním roce 2021/2022 přijímáme do prvního ročníku maximálně 12 žáků. Výše školného je od vzniku školy neměnná a činí 3.900,- Kč měsíčně. Zaujala Vás nabídka školy JINOTAJ? Vyplňte tento dotazník a my se Vám ozveme.

 

Jinotajný klub

Jinotajný klub zahrnuje nabídku pravidelných každotýdenních odpoledních aktivit, které jsou zařazené vedle samostatného programu školní družiny. Všechny aktivity Jinotajného klubu jsou lektorovány rodiči našich dětí případně odbornými lektory v dané oblasti. Aktivity jsou určeny pro zaujaté školáky i předškoláky a rozvíjejí děti v klubech:

Lesní družina – Tanec Haka – Fyziobalet – Zpěvohry – Matemágové – Dřevařská dílna – Arteterapie – Fly jóga – English Club.

 

Jinotajná inspirace nejen dětem

Jinotaj Inspiruje moderním přístupem ke vzdělávání, ve kterém je motivované celoživotní učení odrazovým můstkem k porozumění rychle se měnícím podmínkám tohoto světa. Proto je pro nás přirozenou hodnotou otevírat brány naší školy rodičům i aktivní veřejnosti: společně pořádáme aktuální tematizovaná setkání, besedy s odborníky, přednášky i workshopy s cílem sdílení dobré praxe napříč obory. V roce 2021 budeme pořádat kurzy Respektovat a být respektován pod vedením manželů Tatjany a Pavla Kopřivových v předpokládaných termínech: 6. ledna, 13. ledna, 20. ledna; 3. února, 10. února, 17. února a 3. března 2021. Kurzy probíhají vždy ve středu od 14 do 19 hodin ve škole JINOTAJ, Mostní 2397, 3. patro vlevo.

 

GDPR

Základní škola JINOTAJ Zlín, s.r.o. IČ 08406910 je správcem osobních údajů a zpracovává tyto údaje v rámci zajišťování svých činností zejména pro tyto účely: zápis k základnímu vzdělávání, zajištění základního vzdělávání, zájmové vzdělávání, další vzdělávání pedagogických pracovníků, poskytování poradenských služeb ve školách, zajištění školního stravování, výběrová řízení na zaměstnance, pracovněprávní a mzdová agenda, evidence uchazečů o zaměstnání, evidence úrazů, ochrana osob a majetku, prezentace činnosti školy, organizace škol v přírodě, zájezdů, sportovních pobytových kurzů atd., projekty, žádosti o dotace, vedení účetnictví, smlouvy a objednávky služeb. Dále vyřizuje žádosti (např. o opravu, výmaz, o informaci), námitky, a poskytuje informace o tom, jak a proč s osobními údaji nakládáme. O řádné nakládání s osobními údaji se stará také jmenovaný pověřenec, na kterého je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Dana Genžová
telefon: 731647476
email: dana.genzova@skolajinotaj.cz

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Zajímáte se o další informace? Sledujte aktuality každý den na našem profilu www.facebook.com/skolajinotaj

Nebo pojďte s námi sdílet Vaše očekávání osobně. Představíme Vám naše hodnoty, koncepci výuky i reálný dopolední a odpolední program dětí ve škole JINOTAJ. Zároveň rádi odpovíme na Vaše otázky. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci sjednáváme individuální konzultace, prosím rezervujte si svůj termín na tel. 603 97 27 79. Pokud to situace dovolí, obvyklý formát dnů otevřených dveří vypíšeme v únoru a březnu. 

Jinotajná zkušebna

 • Co všechno si asi vyzkouším v Jinotajné zkušebně?
 • Kdo asi budou moji noví spolužáci?
 • Najdu si tu nové kamarády?
 • Jak to ve škole vypadá? Bude se mi tu líbit?
 • A jaká je naše nová paní učitelka?

Na tyto a další otázky můžete společně se svým dítětem nacházet odpovědi přímo u nás ve škole JINOTAJ. Svoji novou školní roli si Vaše dítě může přijít vyzkoušet ve vybraná středeční dopoledne, kdy otevíráme naši JINOTAJNOU ZKUŠEBNU. Děti se zde mohou pravidelně setkávat se svojí budoucí paní učitelkou a případnými novými spolužáky nad nejrůznějšími otázkami, v příbězích, tvorbě, hře a aktivitách, které běžně provázejí naši školní výuku. Naším cílem je postupně otevírat prostředí naší školy a umožnit dětem sžívat se s jejich budoucí rolí školáka.  JINOTAJNÁ ZKUŠEBNA pro zájemce o studium ve škole bude v roce 2021 probíhat vždy středu dopoledne v termínech: 3., 10., 24. února a 3., 10., 24. března 2021 vždy v čase od 9 do 10 hodin.

 

NÁŠ TÝM

Hana Lavičková

ředitelka/učitelka

Peter Samuels

lektor angličtiny – rodilý mluvčí

Petra Taoujni

lektorka Jinotajné předškoly

 

Martina Maděryčová

učitelka

Lucie Pilařová

lektorka Jinotajného klubu

Adam Kulička

IT technik

 

 

Lubomír Klímek

lektor angličtiny

Andrea Zacharová

vychovatelka ŠD

Výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Registrační čísla přijatých žáků: 01, 02, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 14, 16, 18, 19

Registrační čísla žáků přijatých k individuálnímu vzdělávání: 12

Registrační čísla žáků přijatých s odkladem povinné školní docházky: 17

Registrační čísla nepřijatých uchazečů: 05, 11, 13, 15, 20, 21

Přerušení řízení: 03

Zveřejněno dne 16.4.2021, Mgr. Hana Lavičková, Ph.D., ředitelka školy

 

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Zápis dětí do 1. ročníku bude vzhledem k celospolečenským opatřením probíhat bez osobní přítomnosti dětí v termínu od 1. do 15. dubna 2021 v následujících dvou variantách (zvolte dle osobních preferencí).

– OSOBNÍ VARIANTA ZÁPISU

– KORESPONDENČNÍ VARIANTA ZÁPISU

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU

V rámci přijímání děti vycházíme z doporučení veřejné ochránkyně práv – ombudsmanky v souladu se vzdělávací strategií školy. Pro školní rok 2020/2021 vyhlašuje ředitelka školy pro přijetí dětí do 1. ročníku následující bodovaná kritéria:

1. Dítě navštěvuje ve školním roce 2020/2021 předškolní vzdělávání „Jinotajná předškola“ nebo „Jinotajný klubík“ v Základní škole JINOTAJ Zlín s.r.o. (5 bodů)

2. Sourozenec dítěte navštěvuje ve školním roce 2020/2021 přeškolní vzdělávání „Jinotajná předškola“ nebo „Jinotajný klubík“ nebo povinnou školní docházku v Základní škole JINOTAJ Zlín s.r.o. (5 bodů);

3.  Genderová vyváženost, protože třídní kolektiv má co nejvíce odpovídat společenskému rozložení (0 – 1 bod);

4. Hodnotové souznění rodiny a školy, protože sdílené hodnoty určují cestu každého dítěte výchovně-vzdělávacím procesem v naší škole (0 – 5 bodů);

Počet přijímaných dětí je omezen výší povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku za předpokladu 12 žáků ve třídě.

V případě přihlášení více dětí, než lze přijmout, bude po přijetí dětí dle kritérií 1 – 4 rozhodovat ředitelka školy dle individuálního posouzení. Toto posouzení bude prokazatelně zdůvodněné.

Ředitelka školy si vyhrazuje právo na integraci žáka/žákyně se speciálními vzdělávacími potřebami, protože jsme přesvědčeni, že každý může obohatit náš školní kolektiv (nejvíce 1 integrovaný žák/žákyně na 12 žáků v ročníku bez speciálních vzdělávacích potřeb. O případném pořadí mezi více žáky se speciální vzdělávací potřebou rozhodne bodový zisk z kritérií 1-4.). Vzhledem k omezené kapacitě školy doporučujeme podání přihlášky k zápisu i na spádovou školu dítěte.

VÝSLEDKY ZÁPISU BUDOU ZVEŘEJNĚNY POD REGISTRAČNÍMI ČÍSLY DĚTÍ DNE 16. 4. 2021 NA WEBU ŠKOLY A VE VESTIBULU ŠKOLNÍ BUDOVY NA ADRESE MOSTNÍ 2397.

 

KONTAKT

Základní škola JINOTAJ Zlín, s.r.o.

IČ: 08406910

Sídlo: Vavrečkova 5333, 760 01 Zlín
Provozovna: Mostní 2397, 760 01 Zlín
Provozní doba: 7:00 – 16:30

Aktuality ze školy denně na
www.facebook.com/skolajinotaj

Odpovědná osoba:

Mgr. Hana Lavičková, Ph.D.

info@skolajinotaj.cz

+ 420 603 97 27 79

PARTNEŘI