O ŠKOLE

Základní  škola JINOTAJ je

bezpečným, radostným a rozmanitým prostorem
pro cestu k sobě samému a společnosti v celostně pojatém vzdělávání v rychle se měnícím světě.

Základní  škola JINOTAJ

doprovází děti na cestě k sobě samému, ke společnosti a světu.

Děti školy JINOTAJ jsou

komunikativní a otevřené

zvídavé a empatické

svobodné a inspirativní

sebevědomé BYTOSTI

vnímající svět v souvislostech

Učitelé školy JINOTAJ jsou

erudovaní odborníci

akademici, výzkumníci

rodiče, podporovatelé

inspirující BYTOSTI

nabízející svět v souvislostech

Ve školním roce 2019/2020 zahájila Základní škola JINOTAJ Zlín svoji činnost otevřením prvního ročníku sdružujícího prvňáčky v režimu individuálního vzdělávání.

 

V současné době je Základní škola JINOTAJ v procesu zápisu do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ČR s vizí plnohodnotné soukromé základní školy zapsané do rejstříku škol od školního roku 2020/2021.

 

Pro školní rok 2020/2021 přijímáme do Základní školy JINOTAJ jak žáky do prvního ročníku, tak přestupy do druhého ročníku, a to v maximální kapacitě 12 žáků v jednom ročníku, abychom mohli zaručit individuální přístup ke vzdělávání každého dítěte.

 

Výše školného je pro školní rok 2020/2021 stanovena na 3.900,- Kč / měsíc.

Základní škola JINOTAJ nabízí

celostně pojaté vzdělávání napříč vzdělávacími oblastmi

flexibilní školní program s aktivní účastí rodičů a odborníků

pravidelné sebezkušenostní aktivity sociálně-emočního učení

angličtinu a technologie v každodenním vzdělávání a komunikaci

terénní výuku v hodnotách a reálném prostředí regionu

pravidelnou zdravotní tělesnou výchovu, plavání a logopedickou péči

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Zajímáte se o další informace? Pojďte s námi osobně sdílet Vaše očekávání.
Dny otevřených dveří budou probíhat pravidelně v úterý
14. ledna, 11. února a 10. března 2020
od 14 do 17 hodin.

NÁŠ TÝM

Hana Lavičková

ředitelka/učitelka

 

Lubomír Klímek

lektor angličtiny

 

Markéta Hrozová

zástupkyně/učitelka (MD)

 

Lucie Pilařová

lektorka školní družiny

 

Martina Nedělová

ektorka plavání

 

Jana Vašíková

učitelka

 

Peter Samuels

rodilý mluvčí

 

ZÁPIS

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 bude probíhat ve středu 1. dubna
2020 bez osobní přítomnosti dětí. Vzhledem k mimořádným opatřením si můžete
zvolit:

1. elektronickou variantu zápisu (prosíme o registraci k elektronickému zápisu mailem, veškerá dokumentace Vám bude následně zaslána elektronicky)

2. osobní variantu zápisu, který bude probíhat ve středu 1. dubna ve vymezených časech na adrese Technologické inovační centrum Zlín (Budova 23), Vavrečkova 5262, Zlín (v přízemí budovy).

Na osobní variantu zápisu je nutná registrace s výběrem časové preference:

K zápisu si přineste Váš občanský průkaz a rodný list Vašeho dítěte. V rámci přijímání děti vycházíme z doporučení veřejné ochránkyně práv – ombudsmanky. Pro školní rok 2020/2021 vyhlašuje ředitelka školy následující bodovaná kritéria:

1) místní příslušnost, protože jsme hrdí na umístění školy ve zlínské čtvrti Letná, kde nabízíme kvalitní vzdělávací službu přednostně obyvatelům našeho města (0 – 1 bod);

2) genderová vyváženost, protože třídní kolektiv má co nejvíce odpovídat společenskému rozložení (0 – 1 bod);

3) děti s odkladem školní docházky v roce 2019/2020, protože cítíme závazek vůči těm, které jsme v loňském roce přijmout nemohli (0 – 1 bod);

4) hodnotové souznění rodiny a školy, protože hodnoty určují cestu každého dítěte výchovně-vzdělávacím procesem v naší škole (0 – 3 body);

5) požadavek školní zralosti dítěte, protože máme náročný školní vzdělávací program a nezralým dětem chceme dopřát co nejhravější dětství v předškolním vzdělávání (0 – 3 body).

Body 3., 4. a 5. budou součástí dotazníku pro rodiče budoucích prvňáčků, protože nám momentální situace nedovoluje realizovat osobní formu zápisu s přítomností dětí.

Ředitelka školy si vyhrazuje právo na integraci žáka/žákyně se speciálními vzdělávacími potřebami, protože jsme přesvědčeni, že každý může obohatit náš školní kolektiv (nejvíce 1 integrovaný žák/žákyně na 12 žáků v ročníku bez speciálních vzdělávacích potřeb. O případném pořadí mezi více žáky se speciální vzdělávací potřebou rozhodne bodový zisk z kritérií 1.-5.). Vzhledem k omezené kapacitě školy doporučujeme podání přihlášky k zápisu i na spádovou školu dítěte.

Pro školní rok 2020/21 je stanoven maximální počet nově přijatých do 1. ročníku na 7 žáků. Žáci se vzdělávají metodou integrované tematické výuky, kdy některé výukové bloky probíhají ve věkově smíšené třídě v počtu maximálně 14 žáků s cílem nabývání zejména sociálně-emočních kompetencí dětí.

KONTAKT

Základní škola JINOTAJ Zlín, s.r.o.

IČ: 08406910

Sídlo: Vavrečkova 5333, 760 01 Zlín
Provozovna: Mostní 2397, 760 01 Zlín
Provozní doba: 7:00 – 16:30

www.facebook.com/skolajinotaj

www.skolajinotaj.cz

Odpovědná osoba:

Mgr. Hana Lavičková, Ph.D.

info@skolajinotaj.cz

+ 420 603 97 27 79

PARTNEŘI